Servicii

 • Asistenta tehnica la montaj si punere in functiune
 • Certificate de etalonare eliberate de catre un laborator atestat BRML
 • Dezvoltare sisteme si aplicatii software dedicate
 • Aplicatii desktop, drivere si librarii (Microsoft .Net, Windows Forms)
 • Aplicatii web, servicii web (Microsoft .Net, Web, ASP.NET)
 • Aplicatii standalone, client-server
 • Aplicatii cu baze de date locale sau remote
 • Dezvoltare software de proces (PLC-uri)
 • Sisteme si aplicatii de monitorizare, control si achizitii de date de tip SCADA
 • Aplicatii de raportare (SQL Reporting Services)
 • Proiectare mecanica (skid-uri pentru lichide/gaze, rampe, structuri metalice etc.)